V&A (VRAE & ANTWOORDE):

HOE LANK IS DIE KURSUS?

Die kursus bestaan uit video's wat in 11 hoofstukke aangebied word. Die totale "video kyk-tyd" is ongeveer 2 en 'n half ure lank, maar elke hoofstuk is in kort dele opgedeel. Dus kan u kind teen sy eie tempo werk, dele daarvan doen en later weer inskakel en hervat waar hy laas gestop het.

 

HOEVEEL TYD HET MY KIND OM DIE TOTALE KURSUS TE VOLTOOI?

Vanaf die dag van registrasie het u kind 'n volle jaar (365 dae) om die kursus deur te werk en het dus ook voldoende tyd om die kursus behoorlik te hersien.

 

KAN MY KIND TERUGGAAN OM VORIGE HOOFSTUKKE WEER TE KYK?

Ja, dit is moontlik en belangrik dat u kind kan teruggaan om dele weer te kyk en/of die kursus so te hersien. Die hoofstukke sluit egter in volgorde, een vir een oop, maar hy kan enige tyd teruggaan na hoofstukke wat hy reeds afgehandel het.

 

AS EK VERGEET WANNEER EK VIR DIE KURSUS GEREGISTREER HET, HOE GAAN EK WEET HOEVEEL TYD TOT MY BESKIKKING OOR IS ?

 Om hiermee te help het ons vir u op die blad "Vir ouer" 'n dag-afteller ingebou. Sodoende kan u presies vanaf dag van registrasie sien hoeveel tyd daar oor is vir voltooiing en hersiening van die kursus.

 

MOET EK AS OUER OF VOOG DIE KURSUS SAAM MET MY KIND KYK?

Alhoewel die kursus spesifiek kindgerig is en ook daarvolgens aangebied word, beveel die ontwikkelaars aan dat die persoon wat u kind met sy huiswerk en studies help, dit saam met hom kyk. Die insig van 'n volwassene sal van groot waarde wees as u kind hierdie kennis en tegnieke in sy skoolwerk begin toepas.

IS HIERDIE KURSUS VAK OF SILLABUS GEBONDE?

Nee, glad nie. Hierdie kursus rus u kind toe met studiemetodes en tegnieke wat hy kan gebruik wanneer hy leer en studeer. Dit kweek ook 'n bewuswording dat hy as leerder uniek is met spesifieke vermoë, talente en voorkeure.

 

BAIE INLIGTING WORD GEGEE - HOE PAS EK DIT TOE VIR MY SPESIFIEKE KIND?

Elke kind se profiel is uniek. Kyk wat u kind se sterkste eienskappe of ook genoem voorkeure is en gaan lees dan meer oor daardie spesifieke voorkeur. U sal idees vind oor hoe "leer" binne die raamwerk van u kind se voorkeur plaasvind en dan kan u kind daarvolgens leergerigte keuses maak.

 

MAG EK DIE KURSUSMATERIAAL VIR MY EIE GEBRUIK UITDRUK?

 Ja, die geskrewe inligting soos tans as Pdf's beskikbaar mag vir u eie gebruik uitgedruk word om sodoende gelees en bestudeer te word. Soos onder ons "Terms & Conditions" uiteengesit mag dit egter onder geen omstandighede versprei word nie.

 

IS GOEIE INTERNETKOPPELING NOODSAAKILK VIR HIERDIE PRODUK?

 JA, dit is baie belangrik om n sterk internet verbinding te he, aangesien hierdie produk uit video's en interaktiewe vraelyste bestaan.

 

DIE WERBWERF LYK SNAAKS OP MY REKENAAR ("GARBLED"), OF ITEMS IS UIT PLEK. WAT KAN EK DOEN OM DIT REG TE MAAK?

Maak seker jy gebruik die nuutste weergawe van jou internet leser ("browser"), bv. Internet Explorer 11, Google Chrome 36, Mozilla FireFox 31 ens.

 

Ook, maak seker die "zoom level" van jou internet leser is nie hoër as 100% nie.

 

 

 

 

LEER HOE OM TE LEER - GRADE 4-7! DIE VOORSPRONG WAT ELKE KIND NODIG HET.

DIE KURSUS LEER JOU MEER OOR

 

Jou eie unieke persoonlikheid en sterkhede.

Hoe jou brein inligting verwerk.

Waarom lees en die vermoë om te konsentreer so belangrik is.

Wat visuele, ouditiewe en kinestetiese waarneming beteken.

Die vermoë om te kan orden en klassifiseer.

Breinkaarte en vloeidiagramme.

Geheuetegnieke.

Goeie beplanning en tydsbestuur.

'n Gesonde lewenswyse.

Goeie eksamengewoontes en toetstegnieke.

 

 

ELKE KIND IS UNIEK

3 VRALYSTE WYS JOU:

 

◦  Breindominansie

◦  Intelligensieprofiel

◦  Leerstylvoorkeur

 

WERK OP:

Rekenaars

Tablette

Slimfone

 

 

 

EN EK HET 'N HELE JAAR OM DIE KURSUS TE VOLTOOI EN TE HERSIEN

 

KYK VIDEO HIER

LEER SLIM

KLIK HIER

NOU SLEGS R1250!
VIR 12 MAANDE TOEGANG

klik hier

click here

STUDY WISE

LEER SLIM

STUDIEMETODEKURSUS

LEER

graAD 4-7

PRET

365 daE

KOOP NOU

THERESA VAN DEN BERG is n Opvoedkundige Sielkundige in Privaatpraktyk. Sy stel baie belang in kinderontwikkeling en ook die eise wat skoolgereedheid meebring wanneer kinders tot formele onderrig toetree. Sy wil graag kinders met lewensvaardighede toerus om onafhanklik en self te kan studeer wanneer hulle tot die intermediêre fase van onderrig toetree. Sy glo dat dit ouers se taak is om kinders te begelei tot verantwoordelike volwassenes wat eendag self onafhanklik kan dink en besluite kan neem. Juis daarom bied sy klasse in studiemetodes aan en het sy haar toegewy aan hierdie aanlynkursus om so meer kinders te kan bereik. Die toekoms van 'n land lê in die onderrig en opvoeding van kinders. Dit is daarom belangrik dat elke kind sover as moontlik die beste geleenthede kry om eendag 'n effektiewe en verantwoordelike bydrae tot die ekonomie van 'n land te mag lewer.

 

Die beginsels in hierdie kursus is nagevors en saamgestel uit teorie soos deur verskeie wetenskaplike navorsers bevind. Verwys na bronne.

 

Besoek Theresa se webtuiste by www.theresas.co.za

 

 

MADELEIN CLOETE van Apple Blossom Productions het die projekbestuur en ontwikkeling van Leer Slim en Study Wise hanteer. Apple Blossom Productions was ook verantwoordelik vir die totale videoproduksie en verwerking. Madelein sê: "My betrokkenheid by hierdie projek is gebore uit my passie vir kinders. My opgewondenheid lê in die dinamika en krag waarmee die "visuele" dit wat oënskynlik moeilik voel en lyk, vir kinders makliker kan maak. Dit was 'n voorreg om deel te wees van die span wat hierdie produk saamgestel en verwesenlik het.

 

Besoek Madelein se webtuiste by www.appleblossom.co.za

MEER OOR ONS

KONTAK ONS

VUL ASB DIE FORM IN OF KONTAK

madelein - 081 270 4524 oF mail info@ilike2study.com

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Vorm ontvang.

©2023 ilike2study.com   ·   All rights reserved   ·   Terms of use | Privacy Policy