Vrae & Antwoorde:

 

1. Hoe lank is die kursus?
Die kursus bestaan uit video's wat in 11 hoofstukke aangebied word. Die totale "video kyk-tyd" is ongeveer 2 en 'n half ure lank, maar elke hoofstuk is in kort dele opgedeel. Dus kan u kind teen sy eie tempo werk, dele daarvan doen en later weer inskakel en hervat waar hy laas gestop het.

 

2. Hoeveel tyd het my kind om die totale kursus te voltooi?
Vanaf die dag van registrasie het u kind 'n volle jaar (365 dae) om die kursus deur te werk en het dus ook voldoende tyd om die kursus behoorlik te hersien.

 

3. Kan my kind teruggaan om vorige hoofstukke weer te kyk?
Ja, dit is moontlik en belangrik dat u kind kan teruggaan om dele weer te kyk en/of die kursus so te hersien. Die hoofstukke sluit egter in volgorde, een vir een oop, maar hy kan enige tyd teruggaan na hoofstukke wat hy reeds afgehandel het.

 

4. As ek vergeet wanneer ek vir die kursus geregistreer het, hoe gaan ek weet hoeveel tyd tot my beskikking oor is ?
Om hiermee te help het ons vir u op die blad "Vir ouer" 'n dag-afteller ingebou. Sodoende kan u presies vanaf dag van registrasie sien hoeveel tyd daar oor is vir voltooiing en hersiening van die kursus.

 

5. Moet ek as ouer of voog die kursus saam met my kind kyk?
Alhoewel die kursus spesifiek kindgerig is en ook daarvolgens aangebied word, beveel die ontwikkelaars aan dat die persoon wat u kind met sy huiswerk en studies help, dit saam met hom kyk. Die insig van 'n volwassene sal van groot waarde wees as u kind hierdie kennis en tegnieke in sy skoolwerk begin toepas.

 

6. Is hierdie kursus vak of sillabus gebonde?
Nee, glad nie. Hierdie kursus rus u kind toe met studiemetodes en tegnieke wat hy kan gebruik wanneer hy leer en studeer. Dit kweek ook 'n bewuswording dat hy as leerder uniek is met spesifieke vermoë, talente en voorkeure.

 

7. Baie inligting word gegee - hoe pas ek dit toe vir my spesifieke kind?
Elke kind se profiel is uniek. Kyk wat u kind se sterkste eienskappe of ook genoem voorkeure is en gaan lees dan meer oor daardie spesifieke voorkeur. U sal idees vind oor hoe "leer" binne die raamwerk van u kind se voorkeur plaasvind en dan kan u kind daarvolgens leergerigte keuses maak.

 

8. Mag ek die kursusmateriaal vir my eie gebruik uitdruk?
Ja, die geskrewe inligting soos tans as Pdf's beskikbaar mag vir u eie gebruik
uitgedruk word om sodoende gelees en bestudeer te word. Soos onder ons "Terms & Conditions"
uiteengesit mag dit egter onder geen omstandighede versprei word nie.

 

9. Is goeie internetkoppeling noodsaakilk vir hierdie produk?
JA, dit is baie belangrik om n sterk internet verbinding te he, aangesien hierdie produk uit video's en interaktiewe vraelyste bestaan.

 

10. Die werbwerf lyk snaaks op my rekenaar ("garbled"), of items is uit plek. Wat kan ek doen om dit reg te maak?
Maak seker jy gebruik die nuutste weergawe van jou internet leser ("browser"), bv. Internet Explorer 11, Google Chrome 36, Mozilla FireFox 31 ens.
Ook, maak seker die "zoom level" van jou internet leser is nie hoër as 100% nie.

 

 

ilike2study.com - Copyright © 2024
Terms of use | Privacy Policy